Pass & Visum till Thailand

Viktigt! – att ditt pass är giltigt minst sex månader från den dag du har för avsikt att resa ut ur landet. Visum krävs om din vistelse kommer att överskrida 30 dagar.

Turistvisum max 30 dagar (inga ansökningskrav)
Turistvisum får man automatiskt vid gränsen. Turistvisumet är giltigt i 30 dagar och kan förlängas i Thailand med 7 dagar.

Turistvisum 2+1 månader
Ansökan måste göras utanför Thailand. Efter två månaders vistelse i Thailand kompletterar man med en ansökan på Immigration för att få den sista månaden. Viktigt att även ansöka om ett Re-entry innan man lämnar Thailand för att inte visumet ska bli förverkat. Sker detta erhåller man ett turistvisum på 30 dagar vid återinträdet som går att förlänga med 7 dagar.

Ansökan om One year, Non Imigrant, O-A, Multiple Re-entry.
Vissa kriterier måste uppfyllas för att bli beviljad ”ett-års-visum”. Nedan kan du läsa vad och hur det går till. Man måste dessutom vara 50 år för att söka. Visumet söks i Sverige och räkna med att det tar ungefär en månad att få ordning på alla papper.

Detta behövs vid ansökan:

  • Tre (3) exemplar av ansökningsblanketter ifyllda, viktigt att ni fyller i rätt blankett, (dokumenten måste vara på engelska)
  • Tre (3) fotografier, välliknande, passformat.
  • Personbevis från skattemyndigheten. (ska vara på engelska).
  • Läkarintyg som intygar att man inte har några smittsamma sjukdomar (ska vara på engelska).
  • Utdrag från brottsbelastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. (ska vara på engelska)  blankett finns på polisstationen eller på www.polisen.se. UD ska stämpla dokumentet (Notary Puplic)
  • Intyg som påvisar en månadsinkomst över 65.000 Baht/mån eller ett banktillgodohavande som överstiger 800.000 Baht eller en blandning av dessa två (ex. 400.000  Baht på banken och en inkomst på 32.500 Baht/mån.) Dokumenten ska vara på engelska, signerade och stämplade av respektive utfärdare.

Aktuell information om visum till Thailand finns på:
Thailändska Ambassadens hemsida

Thailändska Ambassaden
Floragatan 3, Stockholm.
Öppet för visumansökan: 10.00-12.00 mån-fre.

Tel: 08-791 73 40
Fax: (08) 791 73 51
Postadress: Box 262 20
100 40 Stockholm

Sveriges Ambassad
20e våningen, First Pacific Place,
140 Sukhumvit Road,
mellan soi 4 och soi 6.
Ambassaden ligger bredvid Landmark Hotel

Tel: +66-(0)2 263 72 00,
Fax: +66-(0)2 263 72 60

Postadress:
Embassy of Sweden,
P.O. Box 1324, Nana Post Office,
Bangkok 10112, Thailand.